Apie mus

               Tikime, kad Gamtos darželis „Po Smilgom“ yra nepaprastas savo paprastumo filosofija.
     Gamtos darželyje „Po Smilgom“ vaikų ugdymą suvokiame kaip svarbių patirčių visumą. Siekiame užtikrinti tinkamą ir visapusišką vaiko vystymąsi ir tuo pačiu parodome, kad tradicinius užsiėmimus, kurie lavina muzikos, dailės, šokio gebėjimus, skatina kūrybinius ir mokslinius eksperimentus, galima lengvai perkelti į lauką.   
      Mums svarbu, kad tyrinėdami aplinką ir kaupdami patirtis vaikai išmoktų į tuos pačius dalykus žiūrėti iš skirtingų pusių, o kritinį vertinimą ir kūrybiškumą galėtų pritaikyti ne tik kasdieniuose savo žaidimuose, bet ir realiame gyvenime.
       Gamtos darželio „Po Smilgom“ ankstyvojo ugdymo programa yra kuriama ir nuolat tobulinama tam, kad būtų ugdomi ne atskiri vaiko gebėjimai, bet kasdien skatinamas jo socialinis, emocinis, fizinis, intelektualinis ir dvasinis tobulėjimas.
       Visiems žinoma, kad vaikai mėgsta mėgdžioti, todėl mes jaučiame atsakomybę, kad šalia būtų to verti žmonės. Atjaučiantys ir suprantantys kiekvieno mažojo poreikius bei galintys juos atliepti darbuotojai. Darbuotojai, kurie vidine ramybe ir prasmingais darbais moka kurti, dalintis, dėkoti ir džiaugtis.     
       Kartu mes kuriame darželio bendruomenę, kurios nariai yra ir vaikai. Vedini gražaus pavyzdžio ir prisidėdami prie bendros veiklos jie ugdo savo bendruomeniškumo jausmą ir suvokimą, kad namai nėra tik keturios sienos, jiems svarbu ir tai, kas yra už jų.